Đĩa thủy tinh trong suốt viền vàng cao cấp, dĩa thủy tinh không chì đường kính 15cm GMR MINI SHOP

60.000