Đĩa thủy tinh viền răng cưa cao cấp đựng thức ăn, dĩa thủy tinh decor đường kính 27cm GMR MINI SHOP

180.000