Đĩa thủy tinh san hô viền vàng phong cách châu Âu 21cm/27cm GMR MINI SHOP

125.000 145.000