Đĩa thủy tinh viền vàng họa tiết nét đứt đường kính 33cm, dĩa thủy tinh decor, đựng trái cây GMR MINI SHOP

160.000